Co nabízím

- logopedické poradenství dětí, dospívajících i dospělých
- individuální přístup ke každému klientovi
- mnohaleté zkušenosti logopeda
- logopedii u dětí hravou a zábavnou formou
- nové logopedické materiály a pomůcky
- poskytování metodických materiálů na domácí procvičování
- poradenství v oblasti specifických poruch učení
- rozvoj grafomotorických dovedností
- přípravu na školu
- individuální termíny návštěv
- četnost sezení přizpůsobenu možnostem klientů
- příjemné a klidné prostředí

Logopedická poradna nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami a není nutné doporučení od lékaře.